Markus Edholm

Markus Edholm

VD / Senior Konsult

Välkommen till Hjalmcon AB

Hjalmcon AB är ett enpersonsbolag som startade 2019.

Efter 12 år som IT konsult och lika många år på kundsidan är det nu dags för mig att starta mitt eget företag. Företaget heter Hjalmcon AB.

Här erbjuder jag IT konsulttjänster inom projekt/förändrings-ledning, kompetensförstärkning, arkitektur och integrationslösningar. Har du behov av att driva en förändringsresa, ett projekt där ni behöver stöd, en interimsroll ni behöver fylla under en period eller projektledningsstöd/arkitektur/design inom integrationsområdet så tveka inte att ta kontakt. Behöver ni hjälp att effektivisera era GDPR rutiner och processer eller kanske ska ert företag implementera SOX. Ska ni omorganisera inom IT, driva ITIL processer, “in/out/mixed sourca” eller starta upp en ny servicedesk. Kanske är ni i startgropen med att skapa företagets servicekatalog eller i behov av att uppdatera densamma för att stödja ert företags förändringsresa. Är det tid att dokumentera era processer och system?

Jag har över 20 års erfarenhet av IT branschen där min IT resa startade 1995 i Helsingborg. Denna resa har tagit mig från utvecklings/design och arkitekturuppdrag inom Enterprise och Business till Business Integration, genom projektledaruppdrag, IT-arkitekturroller, Team ledare, IT driftschefs positioner till IT-chef. Jag har lett IT verksamheter genom ”out-sourcing”, ”in-sourcing” samt ”mixed sourcing”. Implementerat europeiska ERP lösningar och globala integrationsplattformar. Drivit verksamhetsförändringar från styrning mot ett lokalt fokus, över nordiskt, till europeiskt fokus och tillbaka igen. Implementerat SOX- och GDPR-program på Nordisk nivå. Implementerat IT-leveransmodeller som bygger på effektiva och optimerade ITIL-processer inklusive in-/out- och mixed sourced servicedesks. Arbetat med ”due dilligence” uppdrag i företags förvärv/avyttring. Implementerat solid IT-infrastruktur för en helautomatisk fabrik med tillhörande lager. Jag har etablerat nya IT-organisationer samt hanterat övergångar till nya IT-leveranser. Arbetat som ensam konsult, i team, som linjechef och nu som ägare till mitt egna företag, Hjalmcon AB.

it consultingInfinite possibilities. Endless opportunities.

tidigare uppdrag

Head of Nordic IT, Findus Sverige AB

2016-09  – 2019-05

Head of Nordic IT på Findus (Danmark, Finland, Norge och Sverige). Medlem i gruppens (Nomad Foods) Project Portfolio Management och dess IT Styrning.

Driftschef (IT Operations Manager), Findus Sverige AB

2013-05  – 2016-08

IT Operations Manager på Findus (Sverige, Norge, Finland och Danmark). Ansvarig för all Nordisk IT drift (IT Operations) samt vår Franska hosting. Ansvar för applikationer, servicedesk, klienthantering och infrastruktur. Medlem i Findus Nordiska IT ledningen. Processägare för Findus “Incident”, “Service Request”, “Problem” och “Change” processer. Leder Findus “Change Advisory Board” (CAB). Teamchef för åtta anställda samt leder våra två “outsourcing” partners som levererar infrastruktur, servicedesk och klienthantering.

Företaget går mot en mer lokal affärsmodell med uppdaterade mål och ny strategi. Nyckelord är “operational excellence”, “core categories” och “simplifying”.

Nordic IT Teamchef / Systemarkitekt, Findus Sverige AB

2011-08  –  2013-05

Nordisk IT Teamchef och systemarkitekt på Findus Group. Ansvarig för Findus Nordens “Change” process med dess interna “Change Advisory Board” (CAB). Leder ett team av specialister och arbetar i gränslandet mellan verksamhetens affärsprocesser och ITs systemlandskap. Föreslå, komma överens om, samt leverera IT tjänster. Specialiteter: Enterprise arkitektur med speciellt fokus på integration/EDI, IT styrning (“governance”) och master data.

Stabilisera/effektivisera och bygg för lönsamhet. Fokus på kluster synergier i företaget.

Systemarkitekt, Findus Sverige AB

2007-04  –  2011-08

Systemarkitekt med uppdrag att säkerställa att alla IT lösningar möter företagets strategier och målsättningar samt proaktivt arbeta med framtidens lösningar.

Senior konsult, Sogeti

2003-01  –  2007-04

Arbetar med integrationsprojekt som seniorkonsult. Arbetet innebär flera utlandsuppdrag i exempelvis England, Frankrike, Österrike, Norge, Spanien, Finland, Tyskland och USA. Mellan 2004 och 2006 var jag ansvarig för Sogeti Syd’s kompetensområde “Integrations Centre of Excellence”.

Konsult, Cap Gemini Ernst & Young

2000-01  –  2003-01

Ett nytt företag skapades efter att ett av Sveriges ikoniska varumärke förvärvas. Mitt uppdrag var att integrera alla existerande system med de nya systemen som implementerades under “due diligence” fasen samtidigt som vi skapade framtidens IT landskap med en helt ny arkitektur. Mitt ansvar i detta globala integrationsprojekt var att skapa både arkitekturen och implementera en modell för support och framtida underhåll. Inom uppdraget integrerade vi över 40 interna IT system i över 300 integrationer. Utöver detta skapades interface mot uppföljningslösningar, externa kunder, leverantörer och lager. Under denna period var jag också ansvarig för gruppen inom Sogeti som arbetade för Findus, som mest fem personer.

Konsult, Cap Gemini

1996-06  –  2000-01

Arkitektuppdrag inom integrationsområdet och Lotus Notes, kvalitetsgranskning, projektledare, utbildning, workshops och tekniska säljuppdrag.

Konsult, Cap Programator

1995-08  –  1996-06

Min första anställning efter högskolan. Konsult på Cap Programator i Helsingborg. Mitt  huvudområde var Lotus Notes där jag hanterade allt från utveckling till administration av plattformen.

Läs mer på “Om Oss – Tidigare Uppdrag” där du hittar utförlig vad varje uppdrag nedan handlade om.

nyheter

  • Välkommen till Hjalmcon AB

    Efter 12 år som IT konsult och lika många år på kundsidan är det nu dags för mig att starta mitt eget företag. Företaget heter Hjalmcon AB. Här erbjuder jag IT konsulttjänster inom projekt/förändrings-ledning, kompetensförstärkningsuppdrag, arkitektur och integrationslösningar. Har du behov av att driva en förändringsresa, ett projekt där ni behöver stöd, en interimsroll ni